Vägnamn Längd m Bredd m Kategori
Bryggvägen 250 2,5 3+4
Överby Korsväg 380 2,5 2
Metkroksvägen norr 250 2,5 2
Metkroksvägen söder 300 2,5 3
Puttisvägen 150 3 Y+1
Djupviksvägen väster 650 3 2
Djupviksvägen öster 900 3 Y+1
Norrvägen 700 3 Y+1
Timmerdalsvägen 350 2,5 2+3
Dragvägen 360 2,5 2+3
Överby Kvarnväg söder mot Eksjövägen 120 2,5 3
avstängda delar ca. 450 2,5 4
Lilla Dalhemsvägen 225 2,5 2
Önskevägen 80 2,5 3
Överby Kvarnväg mot Abborrkroksvägen 330 2,5 3
Lagunvägen 275 2,5 3
Abborrkroksvägen 2450 3,6 Y+1
Totalt 8220    
       
Kategori:      
Y = Y1G belagd      
1 = Hög trafikbelastning      
2 = Mindre trafikbelastning      
3 = Låg trafikbelastning      
4 = Ej bilväg