Under september 2008  kommer reparations- och förstärkningsarbeten utföras längs Abborrkroksvägen, Puttisvägen och Norrvägen. Slingan Norrvägen-Djupviksvägen-Puttisvägen kommer även att beläggas med ett andra lager (Y1B). Arbetena uföres av MASAB Asfalt. Tänk på att vägarna kommer att vara avstängda under beläggningsarbetena.

Styrelsen