Till medlemmarna i Abborrkrokens Vägförening

Under vecka 40 kommer vi att påbörja dikning i Abborrkroken. Du som är i behov av fyllnadsmassor, det kommer ju bli en hel del, kan kontakta Bert-Inge Lundh 0705-201144. Massorna är gratis men det kan tillkomma transportkostnader som ni får göra upp med Bert-Inge om.

 

Mvh

Styrelsen

Vägunderhåll hösten 2008

Under september 2008  kommer reparations- och förstärkningsarbeten utföras längs Abborrkroksvägen, Puttisvägen och Norrvägen. Slingan Norrvägen-Djupviksvägen-Puttisvägen kommer även att beläggas med ett andra lager (Y1B). Arbetena uföres av MASAB Asfalt. Tänk på att vägarna kommer att vara avstängda under beläggningsarbetena.

Styrelsen

Vägöversikt

Vägnamn Längd m Bredd m Kategori
Bryggvägen 250 2,5 3+4
Överby Korsväg 380 2,5 2
Metkroksvägen norr 250 2,5 2
Metkroksvägen söder 300 2,5 3
Puttisvägen 150 3 Y+1
Djupviksvägen väster 650 3 2
Djupviksvägen öster 900 3 Y+1
Norrvägen 700 3 Y+1
Timmerdalsvägen 350 2,5 2+3
Dragvägen 360 2,5 2+3
Överby Kvarnväg söder mot Eksjövägen 120 2,5 3
avstängda delar ca. 450 2,5 4
Lilla Dalhemsvägen 225 2,5 2
Önskevägen 80 2,5 3
Överby Kvarnväg mot Abborrkroksvägen 330 2,5 3
Lagunvägen 275 2,5 3
Abborrkroksvägen 2450 3,6 Y+1
Totalt 8220    
       
Kategori:      
Y = Y1G belagd      
1 = Hög trafikbelastning      
2 = Mindre trafikbelastning      
3 = Låg trafikbelastning      
4 = Ej bilväg