Till medlemmarna i Abborrkrokens Vägförening

Under vecka 40 kommer vi att påbörja dikning i Abborrkroken. Du som är i behov av fyllnadsmassor, det kommer ju bli en hel del, kan kontakta Bert-Inge Lundh 0705-201144. Massorna är gratis men det...

Vägunderhåll hösten 2008

Under september 2008  kommer reparations- och förstärkningsarbeten utföras längs Abborrkroksvägen, Puttisvägen och Norrvägen. Slingan Norrvägen-Djupviksvägen-Puttisvägen kommer även att beläggas med...

Vägöversikt

Vägnamn Längd m Bredd m Kategori Bryggvägen 250 2,5 3+4 Överby Korsväg 380 2,5 2 Metkroksvägen norr 250 2,5 2 Metkroksvägen...