Årsstämma 2016

Kallelse till årsstämma i Abborrkrokens Vägförening

Plats: Ladängen

Tid: 2 juli 2015 klockan 09:00

Ny webbsida för abborrkroken.nu

Nu lanserar vi en ny webbsida för ABBORRKROKEN.NU Webbsidan bygger på senaste teknik från Joomla. Webbsidan är migrerad från en äldre version av Joomla och det finns fortfarande en del att rätta till och anpassa för att allt ska fungera i den nya versionen.

Årsstämma 2015

Kallelse till årsstämma i Abborrkrokens Vägförening

Plats: Ladängen

Tid: 4 juli 2015 klockan 09:00

 

Årsstämma 2015

Begränsning av tunga transporter under våren upphävd

Nu är det åter igen möjligt att köra tyngre fordon i området, men våra grusvägar är fortfarande ganska blöta så vi ber att ni iakttar försiktighet vid tyngre transporter . Dock, som alltid, gäller att den fastighetsägare som beställer arbeten som påverkar våra vägar, är ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstår. Planerar du arbeten som medför tunga transporter på vägar skall du kontakta Anders Green innan för att stämma av hur transporten/arbetet påverkar våra vägar.

Hälsningar

Styrelsen

 

Begränsning av tunga transporter under våren 2015

 Hej,

Våren är på väg!

För att skona våra vägar under tjällossningen har vi beslutat att även i år införa maxvikt 4ton (axeltryck) i området. Detta kommer gälla från och med 3 mars 2015. Undantag ges endast till sopbilen och slamsugningsbilen. Begränsningen gäller tills vidare och det kommer sitta en skylt "max 4t" vid infarten från Överby till Abborrkroksvägen som informerar om detta.

Begränsningen gäller till dess att skylten är nedtagen och information om när detta sker kommer att meddelas via e-post samt här på webben. Som vanligt är det fastighetsägaren som ansvarar för eventuella skador som uppstår på våra vägar i samband med transporter till och från fastigheten.

Vi tackar för att ni respekterar detta och hoppas på en varm och skön vår!

Hälsningar Styrelsen

Abborrkrokens vägförening

Underkategorier