Inbrott i fastighet i Abborrkroken

En fastighet på Abborrkroksvägen har drabbats av inbrott, detta gjordes någon gång mellan den 24-27 oktober, förövaren hade tagit sig in genom att bryta upp ett fönster. Vi uppmanar fastighetsägare att se till sina hus i fall fler blivit drabbade!

Värmdö kommun angående eldning

Elda trädgårdsavfall

Eldning av torra kvistar

Bor du inom ett planlagt område eller inom samlad bebyggelse får du elda icke komposterbart trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under två veckor på våren och två veckor på hösten. Detta gäller även eldning i tunna. Eldning är tillåten veckorna 17-18 och 42-43 varje år.

Restriktioner mot eldning utomhus

I områden med samlad bebyggelse eller som är planlagda får eldning av torrt trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar endast ske under eldningsveckorna 17-18 och 42-43. Eldningsveckorna har inrättats av miljö- och hälsoskäl och för att räddningstjänsten ska ha bättre kontroll över brandrisken.

Kontakta bygg- och miljökontoret på kommunen om du har frågor huruvida du bor inom samlad bebyggelse eller inte.

Att tänka på vid eldning

  • Elda endast torra kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och mossa, inte heller fuktiga kvistar.
  • Prata med grannarna om en lämplig tid för eldning. Då kan känsliga personer hålla sig inne och man kan undvika att få röklukt på tvätt som hänger ute.
  • Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.
  • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.
  • Elden ska vara släckt när det mörknar.
  • Ta hänsyn till brandrisken.
  • Ha släckutrustning till hands och elda bara i mindre omfattning.

Brandrisk

Under tillåtna eldningsveckor måste du ändå vara uppmärksam på mark- och väderförhållanden. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när marken är torr. Elda inte så att rök och gnistor riskerar att spridas mot skog, byggnader, tält eller vägar, eller så att el- och teleledningar kan skadas. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, skall alltid finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig.

Eldningsförbud

I vissa fall utfärdar räddningstjänsten eldningsförbud, exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller Storstockholms brandförsvar som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder. Du får använda kolgrillar eller små fältkök med öppen låga även under eldningsförbud, om du är försiktig.

Följ alltid lokal nyhetsrapportering för att ha kontroll över eventuella eldningsförbud under pågående eldningsveckor.

För att veta om det är eldningsförbud kan du ringa Storsstockholms brandsförsvars telefonsvarare: 08-454 83 39.

Välj hellre återvinning och kompostering

Det finns bra alternativ till eldning. Mindre mängder trädgårdsavfall (högst en bil med släp) kan lämnas utan kostnad på kommunens återvinningscentraler. Om du har stora mängder trädgårdsavfall bör du lämna det på Koviks återvinningscentral (mot en mindre avgift). Du gör då även en samhällsnytta genom att avfallet flisas och används till bränsle.

Gräs, löv och annat komposterbart avfall bör komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten i hela kommunen.

Dispens från restriktionerna

Om du har särskilda skäl till att elda trädgårdsavfall inom planlagt område utanför eldningsveckorna kan du söka dispens hos bygg- och miljökontoret. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet enligt gällande taxa. Ansökningsblankett finns i högerspalten.

Begränsning av tunga transporter under våren 2013

 Hej,

Våren är på väg!

För att skona våra vägar under tjällossningen har vi beslutat att även i år införa maxvikt 4ton (axeltryck) i området. Detta kommer gälla från och med 27 mars. Undantag ges endast till sopbilen och slamsugningsbilen. Begränsningen gäller tills vidare och det kommer sitta en skylt "max 4t" vid infarten från Överby till Abborrkroksvägen som informerar om detta.

Begränsningen gäller till dess att skylten är nedtagen och information om när detta sker kommer att meddelas via e-post samt här på webben. Som vanligt är det fastighetsägaren som ansvarar för eventuella skador som uppstår på våra vägar i samband med transporter till och från fastigheten.

Vi tackar för att ni respekterar detta och hoppas på en varm och skön vår!

Hälsningar Styrelsen

Abborrkrokens vägförening

Ufs nr 429 Underrättelser för sjöfarande

Vindö ström. Fartbegränsning under sommaren.

Tidpunkt: Årligen 1 juni - 31 augusti

Ladda ner PDF

Årsstämma 2012

Abborrkrokens vägförenings årsstämma kommer att hållas den 7 juli kl.09.00 i Ladängen. Kallelse skickas ut 14 dagar innan till registrerad fastighetsägare. Har du nyligen bytt adress ber vi dig meddela oss detta via kontaktformuläret.

Styrelsen

Underkategorier