På måndag den 3/10 kl 08:00 kommer Abborrkroksvägen att få ny beläggning mellan barnviken (Abborrkroksv 20) och korsningen Norrvägen - Abborrkroksvägen (Abborrkroksv 34). 

Detta innebär att beläggningsarbetet påbörjas vid korsningen Norrvägen kl 08:00 och sedan stängs Abborrkroksvägen av vartefter beläggningen läggs fram till barnviken.

Sprid gärna budskapet till grannar och vänner.

Efter beläggningsarbetet är gjort och vägen öppnas för trafik vädjar vi om att köra försiktigt så att inte arbetet blir ogjort
Tackar på förhand för visad förståelse och hänsyn

Styrelsen