Kallelse till årsstämma i Abborrkrokens Vägförening

Plats: Ladängen

Tid: 2 juli 2015 klockan 09:00