Historia

TillbakablickarFör länge sedan (under Vikingatiden) stod Barnviken i förbindelse med Bränneriträsket, som i sin tur var förbundet med Långsjön via Mellanträsket. Den äldsta handlingen där Vindö...