Begränsning av tunga transporter under våren 2018 upphävd

Nu är det åter igen möjligt att köra tyngre fordon i området, men våra grusvägar är fortfarande ganska blöta så vi ber att ni iakttar försiktighet vid tyngre transporter. Dock, som alltid, gäller att den fastighetsägare som beställer arbeten som påverkar våra vägar, är ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstår. Planerar du arbeten som medför tunga transporter på vägar skall du kontakta styrelsen innan för att stämma av hur transporten/arbetet påverkar våra vägar.

Hälsningar

Styrelsen

Info från Vägföreningen om slyröjning

Hej,

Under vecka 28 kommer vi röja sly längs våra vägar. Vi kommer att röja sådant som kan skada eller är i vägen för fordon. 

Det är i första hand fastighetsägarens ansvar att ansa sin växtlighet så att den håller sig inom regelverket som är 1 m från vägbanan och minst 4,5 ovan vägbanan. 

Har du buskar, häckar och träd som du är rädd om och vill vårda på ett snyggt sätt rekommenderar vi att du själv ansar innan vecka 28. De verktyg som vi använder för slyröjning är inte alltid så skonsamma mot det som står i vägen.

 

Vänliga hälsningar

 

Styrelsen i Abborrkrokens vägförening

Begränsning av tunga transporter upphävd

Nu är det åter igen möjligt att köra tyngre fordon i området. Dock, som alltid, gäller att den fastighetsägare som beställer arbeten som påverkar våra vägar, är ersättningsskyldig för de eventuella skador som uppstår. Planerar du arbeten som medför tunga transporter på vägar är vårt önskemål att du kontaktar Anders Green innan för att stämma av hur transporten/arbetet påverkar våra vägar.

Begränsning av tunga transporter under våren 2018

 Hej,

Våren är på väg!

För att skona våra vägar under tjällossningen har vi beslutat att även i år införa maxvikt 4ton (axeltryck) i området. Detta kommer gälla från och med 29 mars 2018. Undantag ges endast till sopbilen och slamsugningsbilen. Begränsningen gäller tills vidare och det kommer sitta en skylt "max 4t" vid infarten från Överby till Abborrkroksvägen som informerar om detta.

Begränsningen gäller till dess att skylten är nedtagen och information om när detta sker kommer att meddelas via e-post samt här på webben. Som vanligt är det fastighetsägaren som ansvarar för eventuella skador som uppstår på våra vägar i samband med transporter till och från fastigheten.

Vi tackar för att ni respekterar detta och hoppas på en varm och skön vår!

Hälsningar Styrelsen

Abborrkrokens vägförening

Sveriges största digitala trygghetsnätverk i din telefon - helt gratis

Läs mer och registrera dig på http://trygve.se/

Underkategorier